51% roligt, 49% läskigt

Jag lärde mig en gång att den största utvecklingen sker när man gör något som man egentligen inte vågar. När man tänjer på sina egna gränser och går utanför sin trygghetszon för att växa. Som måttstock kan man hitta förhållandet mellan hur läskigt och kul något är och när den positiva känslan tar över, men det fortfarande känns väldigt pirrigt, då sker den största utvecklingen. Och det är precis så det känns nu - nästan lika delar pirrigt och läskigt, men det roliga vinner alltid!

yey2.jpg